Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - beneficiar SC ALBA CTTA SA

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul       “ EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUD. ALBA  - SUBTRAVERSAREA RAULUI MURES CU CONDUCTE DE ADUCTIUNE “ propus a fi amplasat în jud. Alba, localitatea Alba Iulia, identificat prin plan de situatie, titular SC ALBA CTTA SA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 08.07.2015.

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

 Data afișării anunțului  pe site
 01.07.2015