Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - titular SC GRIND TOOLS SRL

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ CONSTRUIRE HALĂDE PRODUC?IE SCULE A?CHIETOARE ”propus a fi amplasatîn jud. Alba, comuna Strem?, satul Strem?, strada Principală ( intravilan la DJ 750C ), nr. FN,titular SCGRIND TOOLS SRL.                                                                                                                        

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.   

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 21.05.2014.

 

 Data afi?ării anun?ului  pe site
 14.05.2014

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-grind_tools_alba-14_05_2014