Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - SC CUPTORUL DE SUB CURTE SRL

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Construire sta?ie mobilă de carburan?i ” propus a fi amplasat în jud. Alba, comuna Valea Lungă, sat Valea Lungă, str. M. Eminescu, fn, intravilan, titular SC CUPTORUL DE SUB CURTE SRL.                                                                                                                        Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni- joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  03.09.2013 .

 

 

Data afisarii anuntului pe site
27.08.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-cuptorul_desub_curte-27_08_2013