Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - POTOPEA ALIN VASILE

ANUNT PUBLIC

    APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii  deciziei etapei de incadrare in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : ,,Construire pensiune agroturistica, extravilan sat Berghin, comuna Berghin , jud. Alba” , propus a fi amplasat in sat Berghin , extravilan,  jud. Alba , titular  POTOPEA ALIN VASILE .

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul titularului :Alba Iulia, str. Primaverii, nr. 30 , jud. Alba, a  autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Alba din  Alba Iulia , str. Lalelelor , nr. 7 B, in zilele de luni – vineri , intre orele 8 – 16 , precum si la urmatoarea adresa  de internet :apmab.anpm.ro .

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 24.09.2013 .

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-potopea_alin-19_09_2013