Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - Consiliul Local Mihalt

APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ Re?ea de canalizare ?i sta?ie de epurare în localitatea Mihal? ” propus a fi amplasat în jud. Alba, comuna Mihal?, satul Mihal?, intravilan ?i extravilan.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni- joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de  21.08.2013 .

 

 

Data afisarii anuntului pe site
21.08.2013

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-cl_mihalt-21_08_2013