Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - Comuna Garbova

ANUNT PUBLIC

    APM Alba  anunta publicul interesat asupra luarii  deciziei etapei de incadrare in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : ,,Infiintarea retelei de apa potabila in localitatea Garbova,  jud. Alba” , propus a fi amplasat in judetul Alba, comuna Garbova , satele Garbova, Reciu , intravilan si extravilan , jud. Alba” , titular  COMUNA GARBOVA prin Nedela Ioan – primar,cu sediul in com.Garbova, sat Garbova , str. Vaii, nr.452, judetul Alba

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul titularului :com.Garbova, sat Garbova , str. Vaii, nr.452, judetul Alba, a  autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Alba din  Alba Iulia , str. Lalelelor , nr. 7 B, in zilele de luni – vineri , intre orele 8 – 16 , precum si la urmatoarea adresa  de internet :apmab.anpm.ro .

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 24.09.2013 .

Documente atasate

apm_ab-pr_dec_et_incadr-com_garbova-19_09_2013